• head_banner_01

Biz hakda

Biz hakda

“Yantai Allok Automatic Equipment Co., Ltd” Hytaýyň antantaý şäherinde ýerleşýär, awtomatiki enjamlary we umumy gaplama çözgüdini öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji.Gidrawlik silindr, pnewmatik silindr, gidrawlik (elektrik) integral ulgamlar, gidrawlik EPC in engineeringenerçilik çözgütleri, ýokary derejeli silindrler we integral ulgamlar bilen üpjün etmäge üns berýäris;awtomatiki gaplaýyş enjamy, awtomatiki doldurgyç maşyn, integrirlenen gaplama ulgamy, integral doldurgyç ulgamy, stacker, palletizer, robot gol;işleýiş bölekleri, kebşirleýiş önümi.

about (1)

about (2)

Bu kärhana 20 000 inedördül metre golaý meýdany tutýan 3 zawodda ýerleşýär we häzirki wagtda 160 töweregi adam işleýär.“Yantai ChuangHuang” gidrawliki önümleriň hünärmenidir.“Yantai HuaEn”, poroşok, granula we suwuk materiallar üçin material taýýarlamak, garyşdyrmak, agramlamak, gaplamak, multfilm we gaplamak ulgamyny ýokary tehnologiýaly gözleg we öndüriji.“Yantai Baiyue” ussat işleýiş we kebşirleýiş kompaniýasydyr.
Gidrawlik silindr, müşderiniň aýratyn talaplaryna (Germaniýanyň DIN standarty, Japaneseaponiýanyň JIS standarty, ISO standarty we ş.m.) 20-600mm silindrli, urgy bilen standartlaşdyrylan JB / T10205-2010 standartyny ýerine ýetirýär. 10-6000mm, köp dürli we köp spesifikasiýaly gidrawliki silindrler bazaryň islegini kanagatlandyrýar.

Gaplaýyş maşyn / stacker / palletizzer, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda özleşdirilip bilinýän kompaniýa standartyny durmuşa geçirýär.Bizde uly işleýiş dükany, kebşirleýiş dükany bar. Biz elmydama global müşderi bahasyny döretmegi we önümiň gurluşyny optimizirlemegi dowam etdirmegi maksat edinýäris.Hyzmat edýän pudaklarymyzda esasan ýörite maksatly ulaglar, gaty galyndylary daşky gurşawy goramak, rezin maşynlar, ýokary derejeli oba hojalyk tehnikalary, metallurgiýa we global himiýa in engineeringenerçiligi, magdan önümi bar.
Senagat tehnologiýasynda öňdäki hatarda hünärmenler toparymyz bar we deňeşdirilen artykmaçlyklary bilen özboluşly tehnologiýany döretdik, Pekin uniwersiteti we antantaý uniwersiteti bilen giň hyzmatdaşlygymyz bar.Müşderilere ýokary derejeli gidrawlik, pnewmatik in engineeringenerçilik tehnologiýasy we awtomatiki in engineeringenerçilik ulgamynda ýöriteleşdirilen ulgam çözgütleri hödürleýäris, müşderilere ýetmegi dowam etdirýäris we pudagyň ösmegine kömek edýäris.

about (3)

about (4)

Önümçilik we hil gözegçiligi ulgamynda ISO9001-den geçdi.Zawodlarda 60-dan gowrak dürli önümçilik we synag synag enjamlary, silindr önümleri üçin 3 hünär önümçilik liniýasy, synag synag meýdançasy we köp sanly kömekçi önümçilik liniýasy, ulgam integrasiýa önümçilik gurnama ussahanasy, kebşirleýiş dükany we önümçilik dükany bar.Annualyllyk önümçilik kuwwaty 30,000 silindr, 500 toplum gidrawlik we elektrik integral ulgam, 300 birlik gaplaýyş / doldurgyç mchine.Köp önümçilik liniýalary köp görnüşli özleşdirmek üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

Marketing pudagynda önümler Hytaýda ýerleşýär we bütin dünýä hyzmat edýär.
Kompaniýanyň saglyk, dogruçyllyk, täzelik, yhlas we hyzmatdaşlyk ruhuna eýermek, “Önüm dünýä hyzmat edýär, Hyzmat geljegi döredýär” esasy gymmatlyklaryna eýeriň we müşderini hemişe dogry hasaplamak pelsepesini ýerine ýetiriň;Uzak möhletli yzarlamak we müşderileriň dowamly ynamyny gazanmak.
Global pikir, ýer ýüzüne innowasiýa pikirlenmek we çeşmeleri birleşdirmek bilen, antantai Allok elektrik gidrawliki in engineeringenerçilik tehnologiýasy we awtomatiki tehnologiýalar boýunça hünärmen bolmak maksadyna yzygiderli hereket edýär.
Win-win dünýäsini döretmek üçin öňe gitmek üçin köp zähmet çekeliň.

Silindr ýygnamak dükanyna syn

oil cylinder for cleaning vehicleUlagy arassalamak üçin gidrawlik silindr

high pressure oil cylinder for excavatorEkskawator üçin ýokary basyşly ýag silindri

air cylinder for valve for mineKlapan üçin pnewmatik silindr

warehouse is full of productAmmar önümlerden doly

Enjamlary gaýtadan işlemek üçin zawod serişdeleri

Universal lift table milling machineUnivershliumumy göteriji stol degirmeni

VDF Machining CenterVDF işleýiş merkezi

SHIBAURA boring machineSHIBAURA içgysgynç maşyn

sawing machineTikin maşyny

CNC milling machineCNC freze enjamy

boring machineIçgysgynç maşyn

Radial Drilling MachineRadial buraw enjamy

High precision CNC latheCokary takyklyk CNC torna

CNC latheCNC torna

Gaplamak maşyn gurnama dükanyna syn

CNC milling machineUly adam eltip bermäge taýyn

CNC milling machineYantaýda meşgul gurnama dükany

CNC milling machineSynaga taýyn gaplaýyş maşynlary

CNC milling machineAjaýyp poslamaýan polatdan ýasalan gap