• head_banner_01

Awtomatiki palletizasiýa roboty (Işlemek üçin kesgitlenen robot)

Awtomatiki palletizasiýa roboty (Işlemek üçin kesgitlenen robot)

Gysga düşündiriş:

Kompaniýa ABB, KUKA, OTC, FANUC we kaaskawa ýaly dünýä belli robotlar bilen hyzmatdaşlyk edýär.Tehnologiýa we oýlanyşykly hyzmat ösüşiňizi goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Kompaniýa ABB, KUKA, OTC, FANUC we kaaskawa ýaly dünýä belli robotlar bilen hyzmatdaşlyk edýär.Tehnologiýa we oýlanyşykly hyzmat ösüşiňizi goldaýar.

Esasy aýratynlygy

1.Kiçijik aýak yzy.Müşderiniň ussahanasynda önümçilik liniýasynyň ýerleşdirilmegi peýdalydyr we has uly ammar meýdançasy saklanyp bilner.Palletizasiýa edýän robot dar giňişlikde gurlup bilner we netijeli ulanylyp bilner.
2.Güýçli ulanmak.Müşderiniň önüminiň göwrümi, göwrümi, görnüşi we tarelkanyň daşky ölçegleri üýtgese, duýgur ekranda diňe azajyk üýtgeşme bolup biler we müşderiniň adaty önümçiligine täsir edilmez ..
3. Az energiýa sarp etmek.Adatça mehaniki palletizatoryň güýji 26KW, palletizasiýa edýän robotyň güýji bolsa 5KW töweregi.Müşderiniň iş çykdajylaryny ep-esli azaldar.
4.Hemme dolandyryş dolandyryş öwrediji maýatnikiň duýgur ekranynda işledilip bilner, amal gaty ýönekeý.
5. Diňe başlangyç nokady we ýerleşdiriş nokadyny tapyň, okatmagyň usuly ýönekeý we düşünmek aňsat.

Robot katagory

Dört okly manipulýator
autoc (1)

Alty okly manipulýator
autoc (2)

Gorizontal bilelikdäki robot
autoc (3)

Öýjükli eli
autoc (4)

Robotlary işlemek we paletizasiýa programmalary:

1. Palletizasiýa
lkjh

2. Işlemek
lkjh

Positionokary derejeli palletizatorlaryň artykmaçlyklary

“Yantai Allok” -yň öndüren ýokary derejeli palletizatorynyň ýönekeý gurluşy, amatly işleýşi, pes näsazlyk derejesi, kiçi aýak yzy we tehniki hyzmatyň pes bahasy bar.Kiçi we orta kärhanalary satyn almak üçin amatly.Aslynda, bir palletizator bir önümçilik liniýasy bilen enjamlaşdyrylandyr, ýöne iki setiriň çykyşy esasanam pes we sagatda 20 tonnadan az we bir palletizator paýlaşylyp bilner, ýöne bir wagtyň özünde paketleri saklap bilmeýär.Muňa parallel çyzyk diýýäris.Simönekeý gurnama we düzediş, ýerinde önümçilik ýok, bary-ýogy iki-üç gün.
Positionokary derejeli palletizatoryň ulanylyş aralygy: däne iýmiti, dökün, himiki un we ş.m. ýaly pudaklarda gaplanan zatlaryň palletizasiýasy üçin amatly.
Parrameter:
Iýmit gaplaýyş liniýasyna (40kg / sumka we 20kg / sumka) 600-650 halta / sagada ýetmek üçin palletizator ulgamynyň 1 toplumy.
Zawodyň howa basyşy durnukly (basyş zerurlygy 0.3-0.6MP).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň