• head_banner_01

Konweýer

 • Chain conveyor (Chain driven conveying)

  Zynjyr konweýer (Zynjyr bilen dolandyrylýan konweýer)

  Bu enjam, rozetka bilen hereket edýän çekiş agzasy hökmünde uly rolikli plastinka konweýer zynjyryny we polat plastinkany tükeniksiz rulman hökmünde ulanýan üznüksiz transport enjamyny ulanýar.Zynjyr konweýeriniň daşaýjy ýüzi tekiz we tekiz, material dürli gaplaýyş materiallaryny iberip bilýän geçiriji liniýalaryň arasynda rahat daşalýar.

 • Roller conveyor(Rotary conveying by roller)

  Rolikli konweýer (rolik bilen aýlanmak)

  Rolikli konweýer Rolik konweýer, rolik konweýer, rolik konweýer hem diýilýär.Taýýar zatlary daşamak üçin belli bir aralykda kesgitlenen ýaýyň üstünde gurlan birnäçe rulony ulanýan konweýer degişlidir.Kesgitli ýaý, adatça zerur bolşy ýaly birnäçe göni ýa-da egrilen segmentlerden durýar.Rolikli konweýer ýeke ýa-da beýleki konweýerler ýa-da gurnama hataryndaky iş enjamlary bilen bilelikde ulanylyp bilner.

 • Screw conveyor(Spiral blade rotary conveying)

  Buraw konweýer (Spiral pyçak aýlawly geçiriji)

  Buraw iýmitlendiriji häzirki zaman himiýa senagaty, dermanhana, azyk, metallurgiýa, gurluşyk materiallary, oba hojalygynyň gyrasy we ş.m. ýaly ýeňil we agyr pudaklar üçin zerur enjamlaryň biridir. iýmitlendirmek prosesi Çig mal çyglylykdan, hapalanmakdan, keseki maddalardan we syzmakdan doly azatdyr.