• head_banner_01

DCS1000-LX (Doldurma materialy: Poroşok, aşagyndaky agram)

DCS1000-LX (Doldurma materialy: Poroşok, aşagyndaky agram)

Gysga düşündiriş:

DCS1000-LX esasan güýçlendiriji doldurgyçdan (ýygylygy öwrüliş tizligini kadalaşdyrmak), çarçuwadan, agram platformasyndan, sumka enjamyny, sumkany gysýan enjamdan, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

DCS1000-LX esasan güýçlendiriji doldurgyçdan (ýygylygy öwrüliş tizligini kadalaşdyrmak), çarçuwa, agram platformasy, asma halta enjamy, sumka gysgyç enjamy, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m. El bilen ýerleşdirilen sumkadan başga-da, gaplamak prosesi PLC programma gözegçiligi bilen awtomatiki usulda tamamlanýar we sumkany gysmak, boşatmak, ölçemek, boş halta, eltip bermek we ş.m. proseduralary öz gezeginde tamamlanýar;Gaplamak ulgamy takyk sanamagyň, ýönekeý işlemegiň, pes sesiň, az tozanyň, ykjam gurluşyň, amatly gurnamagyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň we iş stansiýalarynyň arasynda ygtybarly baglanyşygyň aýratynlyklaryna eýedir.

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary
Dolduryjy Auger doldurgyjy (ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak)
Hasapla Platformada agram salyň
Dolandyryş ulgamy Awtomatiki damjany düzetmek, säwlik duýduryşy we ýalňyş öz-özüňi anyklamak, Aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, birikdirmek aňsat, tor ýaly funksiýalar elmydama gözegçilik edilýän we torlaýyn dolandyryş bolup biler.
Materialyň gerimi powder Poroşoklaryň, granular materiallaryň pes suwuklygy.
Ulanyş gerimi : Himiki, derman, iýmit, dökün, mineral poroşok, elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, sement, biologiki in engineeringenerçilik we ş.m.
Paramete
Potensial 20-40 sumka / sag
Takyklyk ≤ ± 0,2%
Ölçegi 500-2000Kg / sumka
Güýçli sous Custöriteleşdirilen
Howa basyşy 0.6-0.8MPa.5-10 m3 / sag
Syçan 1000 -4000m3 / sag
Daşky gurşaw : Temp -10 ℃ -50 Environment.Çyglylyk < 80%
Garnituralar
Eltip bermek 1. 2.ok 2. Zynjyr konweýer 3. Zynjyr rolikli konweýo 4. Trolleý….
Gorag 1. Partlamaga garşy 2. Partlama garşy
Tozany ýok etmek 1. Tozany ýok etmek 2. .ok
Material 1. Polat 2. poslamaýan polat
Silke 1. Platformanyň aşaky silkmesi

Işleýiş amallary

Baglamak we asmak --- awtomatiki çalt iýmitlenmek --- awtomatiki haýal iýmitlendirmek --- kesgitlenen bahasyna ýetende iýmitlenmegi awtomatiki bes etmek --- çeňňegi awtomatiki gowşatmak - material sumkasyny aýyrmak - ýokardaky amallary gaýtalaň.
Esasy tehniki aýratynlyklar
Agram ulgamy elektron ölçegli ölçeg, agram datçigi ýokary takyklyk datçigi we agramy dolandyrmak ekrany sanly sazlamak we parametr sazlamak üçin duýgur ekrany kabul edýär, bu bolsa iş prosesini gaty ýönekeýleşdirýär, agram ýygnamak ekrany we awtomatiki usulda ýyrtyk we awtomatiki nol kalibrleme, awtomatiki damjany düzetmek, çydamlylyk duýduryşy we ýalňyş öz-özüni anyklamak we beýleki funksiýalar.Gural, onlaýn we aragatnaşyk üçin amatly we wagtal-wagtal agramyna gözegçilik edip bilýän aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň