• head_banner_01

DCS1000-ZS (Doldurma materialy: Granula, ýokarsynda agram)

DCS1000-ZS (Doldurma materialy: Granula, ýokarsynda agram)

Gysga düşündiriş:

DCS1000-ZS esasan agyrlyk güýji doldurgyjyndan (üýtgeýän diametrli klapan dolandyryşy), çarçuwadan, agram salýan platadan, asylan sumka enjamyndan, sumkany gysýan enjamdan, göteriji platforma, konweýer, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

DCS1000-ZS esasan agyrlyk güýjüniň doldurgyjyndan (üýtgeýän diametrli klapan dolandyryşy), çarçuwadan, agram salýan platformadan, asylan halta enjamyndan, sumkany gysýan enjamdan, göteriji platformadan, konweýerden, elektrik dolandyryş ulgamy, pnewmatik dolandyryş ulgamy we ş.m. gaplamak ulgamy işlän mahaly, El bilen ýerleşdirilen sumkadan başga-da, gaplamak prosesi awtomatiki usulda PLC programma gözegçiligi bilen tamamlanýar we sumkany gysmak, boşatmak, ölçemek, boş halta, eltip bermek we ş.m. proseduralary öz gezeginde tamamlanýar;Gaplamak ulgamy takyk sanamagyň, ýönekeý işlemegiň, pes sesiň, az tozanyň, ykjam gurluşyň, amatly gurnamagyň, howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň we iş stansiýalarynyň arasynda ygtybarly baglanyşygyň aýratynlyklaryna eýedir.

Aýratynlyklary

Aýratynlyklary
Dolduryjy Agyrlyk doldurgyjy (Üýtgeýän diametrli klapan dolandyryşy)
Hasapla Asylan ýaly agramlaň
Dolandyryş ulgamy Awtomatiki damjany düzetmek, säwlik duýduryşy we ýalňyş öz-özüňi anyklamak, Aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, birikdirmek aňsat, tor ýaly funksiýalar elmydama gözegçilik edilýän we torlaýyn dolandyryş bolup biler.
Materialyň gerimi powder Poroşoklaryň, granular materiallaryň pes suwuklygy.
Ulanyş gerimi : Himiki, derman, iýmit, dökün, mineral poroşok, elektrik energiýasy, kömür, metallurgiýa, sement, biologiki in engineeringenerçilik we ş.m.
Paramete
Potensial 20-40 sumka / sag
Takyklyk ≤ ± 0,2%
Ölçegi 500-2000Kg / sumka
Güýçli sous Custöriteleşdirilen
Howa basyşy 0.6-0.8MPa.5-10 m3 / sag
Syçan 1000 -4000m3 / sag
Daşky gurşaw : Temp -10 ℃ -50 Environment.Çyglylyk < 80%
Garnituralar
Eltip bermek 1. 2.ok 2. Zynjyr konweýer 3. Zynjyr rolikli konweýo 4. Trolleý….
Gorag 1. Partlamaga garşy 2. Partlama garşy
Tozany ýok etmek 1. Tozany ýok etmek 2. .ok
Material 1. Polat 2. poslamaýan polat
Silke 1. andokarky we aşak (standart) 2. aşaky silkme

Gaplamak amaly

1. Sensoryň parametrlerini ölçäň.

Spesifikasiýa SB-1 Iň pes statiki ýük 0Kg
Takyklyk synpy C3 Kalibrlemäniň minimal bahasy 0,14 Kg
Iň ýokary kuwwat 1t Duýgurlyk 2.000mv / v
Howpsuz çäkli ýük 150% RC Nol < 1% RC
Ulationzolýasiýa garşylygy 0005000MΩ Giriş impedansy 381 ± 4Ω
Tolkundyryjy naprýa .eniýe 5-15V Çykyş päsgelçilik 350 ± 1Ω

2. Dolandyryja daşarky garşylyk süzgüç köprüsiniň datçigi gerek we datçik aşakdaky suratda görkezilişi ýaly gurala birikdirildi.Dört simli datçik ulanylanda, guralyň SN + we EX + gysga aýlawly, SN- we EX- gysga aýlawly bolmaly.

kjhgoiu


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň